Sněmovní tisk 355
Novela zákona o ochraně spotřebitele - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 355/0 dne 21. 9. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 9. 1999 (usnesení č. 168). Určil zpravodaje: Ing. Josef Hojdar a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 524).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 355/3, který byl rozeslán 20. 1. 2000 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 759).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 163, dokument 163/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaroslav Doubrava), Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Zuzana Roithová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 151, které bylo rozdáno jako tisk 163/2 (nezabývat se).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 16. 2. 2000 a přijal usnesení č. 131, které bylo rozdáno jako tisk 163/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 2. 2000 a přijal usnesení č. 240, které bylo rozdáno jako tisk 163/1 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 3. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 3. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 3. 2000.

Zákon vyhlášen 29. 3. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 23 pod číslem 64/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod a služby

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obchod, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost výrobku, obuvnický průmysl, ochrana spotřebitele, označení výrobku, skloISP (příhlásit)