Sněmovní tisk 519
Novela z. o ochraně utajovaných informací - EU

Stav projednávání ke dni: 25. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 8. 2023.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 519/0 dne 23. 8. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 210/23, PID KORNCGRBY646.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 8. 2023 (usnesení č. 175). Určil zpravodaje: JUDr. Martin Major, MBA a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 12. 2023 na 86. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 850).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 1. 2. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 519/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 2. 2024 na 94. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 2. 2024 na 94. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 519/2, který byl rozeslán 28. 2. 2024 v 9:14.

 • G

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 10. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno (usnesení č. 955).


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Výbor pro bezpečnost
č. 42 (25. dubna 2024)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4003Martin Major25259-39143.docx (25 KB) 23. 2. 2024 v 09:37:55
4008Karel Haas25264-39160.docx (78 KB) 26. 2. 2024 v 21:47:48
4019Martin Major25275-39168.docx (26 KB) 27. 2. 2024 v 13:20:36


Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, ochrana údajů, omezené šíření informací, služební tajemství, státní tajemství, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)