Sněmovní tisk 288
Novela z. o ochraně zaměstnanců

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 8. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 288/0 dne 24. 8. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 798/22, PID ALBSCDGFNZVX.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 8. 2022 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Hanzlíková a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 12. 2022 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 474).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 2. 2023 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 2. 2023 na 53. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 10 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 288/2, který byl rozeslán 23. 2. 2023 v 11:43.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 3. 2023 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 113, usnesení č. 565).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 3. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 64, dokument 64/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 3. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 4. 2023 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 64/2 (schvaluje).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 18. 4. 2023 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 64/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 4. 2023 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 151).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 4. 2023.
  Prezident zákon podepsal 2. 5. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 5. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 5. 2023.

Zákon vyhlášen 15. 5. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 125/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1851Vít Kaňkovský23107-35926.docx (15 KB) 7. 2. 2023 v 10:23:57


Deskriptory EUROVOCu: konkurz, mzda, nucená správa, ochrana práv a svobod, pracovní právo, solventnost, zaměstnanec, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)