Sněmovní tisk 264
Změny Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

Stav projednávání ke dni: 1. prosince 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 7. 2022.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 264/0 dne 7. 7. 2022.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání mezinárodní smlouvy tak, aby sněmovna s ní mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučila 4. 8. 2022. Určila zpravodaje: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. a navrhla přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku navrženo na pořad 48. schůze (od 13. prosince 2022), zařazeno na pořad 45. schůze (od 15. listopadu 2022).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 15. 7. 2022 jako senátní tisk 274/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 7. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 9. 8. 2022 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 274/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 8. 2022 a přijal usnesení č. 204, které bylo rozdáno jako tisk 274/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 10. 2022 na 30. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 575).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dopování, farmaceutický výrobek, hormon, chemický výrobek, mezinárodní dohoda, povzbuzující prostředek, ratifikace dohody, sport, Světová antidopingová agenturaISP (příhlásit)