Sněmovní tisk 216
Novela z. o pozemních komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 5. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 216/0 dne 13. 5. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 243/22, PID KORNCCADJQH3.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 5. 2022 (usnesení č. 57). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 255).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 216/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 216/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8., 27. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 216/3, který byl rozeslán 29. 9. 2022 v 15:32.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 10. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 216/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 10. 2022 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 122, usnesení č. 395).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 11. 2022.
  Zákon Senátem schválen 2. 12. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2022.
  Prezident zákon podepsal 7. 12. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 12. 2022.

Zákon vyhlášen 23. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 195 pod číslem 432/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1153Jiří Slavík22409-34853.docx (22 KB) 6. 9. 2022 v 10:42:42
1154Jiří Slavík22410-34854.docx (16 KB) 6. 9. 2022 v 10:42:42
1157Stanislav Blaha22413-34857.docx (18 KB) 6. 9. 2022 v 14:06:50
1158Stanislav Blaha22414-34858.docx (16 KB) 6. 9. 2022 v 14:09:25
1159Stanislav Blaha22415-34859.docx (122 KB) 6. 9. 2022 v 14:12:27
1160Stanislav Blaha22416-34860.docx (121 KB) 6. 9. 2022 v 14:20:39
1161Stanislav Blaha22417-34861.docx (16 KB) 6. 9. 2022 v 14:33:44
1164Michal Ratiborský22420-34864.docx (45 KB) 6. 9. 2022 v 14:49:29
1171Jiří Mašek22427-34871.doc (37 KB)Toto ustanovení umožní muzeím za dodržení stanovených podmínek provozovat historickou techniku formou manipulačních jízd na pozemních komunikacích.6. 9. 2022 v 17:19:44
1193Vojtěch Munzar22449-34904.docx (16 KB) 8. 9. 2022 v 12:54:26
1293Martin Kolovratník22549-35094.docx (46 KB) 27. 9. 2022 v 11:18:42
1297Martin Kolovratník22553-35099.docx (36 KB)zlepšení digitalizace, propojení základních registrů s registrem vozidel, zjednodušení zápisu změn u firemních flotil27. 9. 2022 v 13:59:55
1298Stanislav Blaha22554-35100.docx (109 KB) 27. 9. 2022 v 14:02:51
1304Michal Ratiborský22560-35108.docx (17 KB) 27. 9. 2022 v 16:23:30


Deskriptory EUROVOCu: doklady vozidla, motorové vozidlo, pozemní doprava, přepravní předpisy, říční plavba, silniční provoz, technická kontrola

Navržené změny předpisů (15)ISP (příhlásit)