Sněmovní tisk 216
Novela z. o pozemních komunikacích - EU

Stav projednávání ke dni: 11. srpna 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 5. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 216/0 dne 13. 5. 2022.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 5. 2022 (usnesení č. 57). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 255).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 216/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 216/2 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 2. 8. 2022.Deskriptory EUROVOCu: doklady vozidla, motorové vozidlo, pozemní doprava, přepravní předpisy, říční plavba, silniční provoz, technická kontrola

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)