Sněmovní tisk 167
Vl.n.z. o zdrav. prostř. a diag. zdr. prostř. in vitro - EU

Stav projednávání ke dni: 7. října 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 3. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 167/0 dne 7. 3. 2022.

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 26. 5. 2022.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2022 (usnesení č. 38). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 4. 2022 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 190).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 5. 5. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 167/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 7. 2022 na 31. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 7. 2022 na 31. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 167/2, který byl rozeslán 12. 7. 2022 v 13:12.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 2. 9. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 167/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 9. 2022 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 82, usnesení č. 362).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou se připravuje k zveřejnění a předání do dalších kroků legislativního procesu - mj. probíhá zapracování přijatých pozměňovacích návrhů a legislativně technických oprav. Editační práce probíhají bez zbytečného odkladu, přičemž není stanovena žádná lhůta pro jejich dokončení.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
842Věra Adámková22098-34320.docx (18 KB) 31. 5. 2022 v 16:44:46


Deskriptory EUROVOCu: farmaceutický výrobek, lék, lékařská diagnóza, organizace zdravotnictví, prostředky zdravotnické techniky, seznam

Navržené změny předpisů (11)ISP (příhlásit)