Sněmovní tisk 13
Novela z. - trestní zákoník

Stav projednávání ke dni: 13. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 10. 2021.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 13/0 dne 15. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 12. 2021 jako tisk 13/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1430/21, PID ALBSC8ZLCFX9.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 18. 12. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 9. dubna 2024).Deskriptory EUROVOCu: extremismus, islám, lidská práva, muslim, náboženský fundamentalismus, náboženství, ochrana práv a svobod, politická ideologie, trestní odpovědnost, trestní zákoník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)