Dokument EU 9259/20

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - Consolidated Annual Accounts of the European Union for the Financial Year 2019 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019
/kód dokumentu 9259/20, COM(2020) 288 final/ISP (příhlásit)