Dokument EU 9032/05

Sdělení Komise radě a Evropskému parlamentu o Evropské vesmírné politice - Předběžný obsah
/kód dokumentu 9032/05, COM(2005) 208 final/Deskriptory EUROVOCu:kosmická politika, kosmický výzkum, politika Společenství, vesmírná technologieISP (příhlásit)