Dokument EU 8401/14

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu Unie o vízech (vízový kodex) (přepracované znění)
/kód dokumentu 8401/14, COM(2014) 164 final, 2014/0094(COD)/ISP (příhlásit)