Dokument EU 8074/05

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a radě o implementaci a pokračování programu Pericles na ochranu eura proti padělání - Návrh rozhodnutí Rady pozměňující a rozšiřující rozhodnutí Rady e 17. listopadu 2001, které zavádí výměnný, asistenční a školící program pro ochranu eura před paděláním - Návrh rozhodnutí Rady rozšiřující aplikaci tohoto Rozhodnutí na nezúčastněné členské státy
/kód dokumentu 8074/05, COM(2005) 127 final/2, 2005/0029 (CNS) 2005/0030 (CNS)/ISP (příhlásit)