Dokument EU 7410/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance - Druhá zpráva o pokroku při snižování úvěrů v selhání v Evropě
/kód dokumentu 7410/18, COM(2018) 133 final/ISP (příhlásit)