Dokument EU 7407/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic
/kód dokumentu 7407/18, COM(2018) 134 final, 2018/0060 (COD)/ISP (příhlásit)