Dokument EU 7403/18

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu
/kód dokumentu 7403/18, COM(2018) 135 final, 2018/0063 (COD)/ISP (příhlásit)