Dokument EU 5981/09

Provádění strukturálních reforem Lisabonské strategie v kontextu Plánu evropské hospodářské obnovy - roční hodnocení jednotlivých zemí: Doporučení Rady k aktualizaci hlavních směrů hospodářských politik členských států a Společenství pro rok 2009 a k provádění politik zaměstnanosti členských států
/kód dokumentu 5981/09/ISP (příhlásit)