Dokument EU 5370/06

Zpráva Komise Radě o uplatňování zásady vzájemnosti ve věci bezvízového styku s některými třetími zeměmi v souladu s článkem 2 nařízení Rady (ES) č. 851/2005 ze dne 2. června 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni ve věci mechanismu vzájemnosti
/kód dokumentu 5370/06, KOM(2006) 3 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:cizí státní občan, cizinecké právo, třetí země, vízová politika, vnější hranice Evropské unie, vstup cizincůISP (příhlásit)