Dokument EU 16016/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Balíček týkající se zboží: Posilování důvěry v jednotný trh
/kód dokumentu 16016/17, COM(2017) 787 final/ISP (příhlásit)