Dokument EU 15965/17

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of goods lawfully marketed in another Member State - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží zákonně uváděného na trh v jiném členském státě
/kód dokumentu 15965/17, COM(2017) 796 final, 2017/0354 (COD)/ISP (příhlásit)