Dokument EU 15819/16

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005
/kód dokumentu 15819/16, COM(2016) 825 final, 2016/0413 (COD)/ISP (příhlásit)