Dokument EU 15816/16

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation orders - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání rozhodnutí o zmrazení a konfiskaci majetku
/kód dokumentu 15816/16, COM(2016) 819 final, 2016/0412 (COD)/ISP (příhlásit)