Dokument EU 13495/04

Návrh doporučení Rady a Evropského parlamentu o další evropské spolupráci při zajišťování kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání
/kód dokumentu 13495/04, KOM(2004) 642 v konečném znění, 2004/0239 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:členský stát EU, evropská norma, kvalita výuky, politika spolupráce, vysokoškolské vzděláníISP (příhlásit)