Dokument EU 12123/04

Návrh nařízení Rady pozměňující nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 týkající se určení výchozího roku pro alokaci kvót hydrochlorofluorovaných uhlovodíků s ohledem na členské státy, které přistoupily 1. května 2004
/kód dokumentu 12123/04, COM(2004) 550 final/Deskriptory EUROVOCu:dovoz Společenství, dovozní omezení, chemický výrobek, látky znečišťující stratosféru, přistoupení k Evropské unii, výrobní kvótyISP (příhlásit)