Dokument EU 11834/04

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o realizaci zaváděcí fáze a provozní fáze evropského programu družicové radionavigace
/kód dokumentu 11834/04, KOM(2004) 477 v konečném znění, 2004/0156 (COD)/



Deskriptory EUROVOCu:financování, financování rozpočtu, komunitární politika pro výzkum, kosmická politika, mezinárodní spolupráce, organizace dopravy, příspěvky členských států, program Společenství, satelitní navigace, výzkumný program



ISP (příhlásit)