Dokument EU 11271/18

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Body ke strategii EU proti nedovoleným palným zbraním, ručním palným a lehkým zbraním a střelivu pro ně - "Zajištění zbraní, ochrana občanů"
/kód dokumentu 11271/18, JOIN(2018) 17 final/ISP (příhlásit)