MUDr. Rudolf Bureš

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BUREŠ Rudolf, MUDr.

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp., úst.-práv. a zdrav.

Zvolen provisorně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301),

skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

42, 28. III. 1946; 15.

Interpelace:

ve věci přídělu pohonných látek a ve věci přidělování motorových vozů lékařům, veterinářům a jiným příslušníkům zdravotnických povolání,

t. 72. 17, 19. XII. 1945; 2.

odpov. t. 281. 40, 26. III. 1946; 4.

o zřízení státního velkoobchodu s léčivy,

t. 161. 29, 13. II. 1946; 3.

odpov. t. 434. 52, 15. V. 1946; 4.

o postátnění ústavů léčebných a ošetřovacích,

t. 162. 29, 13. II. 1946; 3.

odpov. t. 435. 52, 15. V. 1946; 4.

o útěku nebezpečných válečných zločinců z vazby okresního soudu ve Strakonicích,

t. 277. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 465. rozesl. 28. VI. 1946.ISP (příhlásit)