MUDr. Rudolf Bureš

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BUREŠ Rudolf, MUDr.

KSČ

XIII. vol. kraj - Č. Budějovice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 22, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. soc. pol.

Zpravodajem:

soc.-pol. a zdrav. výb. zpr. t. 38

(zákon o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče).

9, 19. VII. 1948; 11.

doslov 23.

úst.-práv., soc.-pol. a rozp. výb. zpr. t. 408

(zákon který se mění a doplňuje zákon o národním pojištění).

38, 19. XII. 1949; 32.

oprava tisk. chyby 35.

soc.-pol. a zdrav. výb. zpr. t. 649

(zákon o Československém Červeném kříži).

67, 30. X. 1952; 112.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část kulturní, sociální a zdravotnická.

24, 2. II. 1949; 32.

o zákonu o boji proti pohlavním nemocem (t. 309).

32, 16. VI. 1949; 31.

o zákonu o zdravotnických povoláních (t. 542).

51, 21. XII. 1950; 12.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Sokolově (přestupek podle § 431 tr. z.)

18, 1. XII. 1948; 19.

zpr. t. 196; zprav. V. Šťastná;

nevydán. 24, 2. II. 1949; 63.ISP (příhlásit)