Ludmila Šmehlíková

Narozena: v roce 1922

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ŠMEHLÍKOVÁ Ludmila

KSČ

179 (Severomoravský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem zemědělského výboru.

Členem komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

Zpravodajem:

výb. zeměděl., pro plán a rozp., úst. práv. (o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci, t. 109).

15, 19. 12. 1962; 38, 50.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) (t. 22).

5, 15. 12. 1960; 58.

o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (t. 86).

13, 29. 3. 1962; 56.

k vládnímu návrhu zákona o rozvoji rostlinné výroby (t. 148).

25, 25. 3. 1964; 58.ISP (příhlásit)