Ludmila Šmehlíková

Narozena: v roce 1922

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ŠMEHLÍKOVÁ Ludmila

KSČ

173 /Severomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Členkou komise poslanců NS pro obč. kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Zpravodajkou:

/výb. ústavně právního, výboru pro národní výbory, výboru pro plán a rozpočet a výboru zemědělského/

k vl. návrhu zákona o pojišťovnictví /t. 89/

12, 25. 10. 1966; 13.

/výb. ústavně právního a pro plán a rozpočet/

k návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákona o národních výborech /t. 186/

24, 27. 6. 1968; 300, 312.

/zprav. výb. úst. právního a pro plán a rozpočet/

k vl. n. zákona, kterým se mění zákon č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví /t. 216/

29, 19. 12. 1968; 175.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 57.

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 318.

Interpelace, dotazy a náměty:

zajištění krmné základny

8, 10. 11. 1965; 66.

odpověď min. zemědělství Burian - písemně

244ISP (příhlásit)