akad.MUDr. Ivan Málek, DrSc.

Narozen: v roce 1909
Zemřel: v roce 1994

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

MÁLEK Ivan, akademik

KSČ

111 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem zdravotního výboru.

Řeč v rozpravě:

o zprávě presidenta republiky, vedoucího čs. delegace, z jednání XV. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů.

3, 24. 10. 1960; 29.

o vl. n. zák. o Čs. akademii věd (t. 122).

20, 9. 7. 1963; 39.

Odpovědi:

k vl. n. zák. o Čs. akademii věd (t. 122).

20, 9. 7. 1963; 55.ISP (příhlásit)