akad.MUDr. Ivan Málek, DrSc.

Narozen: v roce 1909
Zemřel: v roce 1994

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

MÁLEK Ivan, akad.

KSČ

108 /Východočeský/

Slib vykonal 2, 24. 9. 1964; 9.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Členem výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 16. 3. 1966; 98.ISP (příhlásit)