Dr.h.c. František Staněk

Narozen: v roce 1867
Zemřel: v roce 1936

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STANĚK František, Dr.

II. voleb. kraj

REP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Zemřel 19. VI. 1936. 54, 22. VI. 1936; 2.

Po něm nastoupil Jos. Dvořák.

Návrhy iniciativní:

na pomoc krajům postiženým živelními pohromami v roce 1935, t. 16.

4, 24. VI. 1935; 4.

na vydání zákona, kterým se upravuje mzda zemědělských a lesních dělníků na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 344.

35, 26. III. 1936; 5.ISP (příhlásit)