ThDr.h.c. Jan Šrámek, Msgre.

Narozen: v roce 1870
Zemřel: v roce 1956

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠRÁMEK Jan, Dr., Msgre

XI. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Jmenován ministrem pro sjednocení zákonův a organisace správy 4. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 18.

Jmenován opětně ministrem pro sjednocení zákonův a organisace správy 18. XII. 1935.

23, 19. XII. 1935; 4.

Jmenován opětně ministrem pro sjednocení zákonův a organisace správy 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn úřadu ministra pro sjednocení zákonů a organisace správy 22. IX. 1938.

151, 17. XI. 1938; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.ISP (příhlásit)