ThDr.h.c. Jan Šrámek, Msgre.

Narozen: v roce 1870
Zemřel: v roce 1956

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠRÁMEK Jan

XI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. Stál. a zahran.

Jmenován ministrem železnic 26. IX. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

Sproštěn úřadu ministra železnic a jmenován ministrem veřej. zdravotnictví a tělesné výchovy 7. X. 1922.

159, 4. X. 1922; 3. VI.

Návrhy:

na odstranění pomníků členů rodiny habsburské anebo habsbur.-lotrinské, t. 865.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

na vydání zák. o stavebním ruchu, t. 1551.

55, 16. II. 1921; 2228. II.

na zřízení 24člen. výb. k prokoumání zprávy o činnosti Stál. výb.

14, 26. X. 1920; 16. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o slučování a rozlučování obcí atd. (zpr. t. 1097), týkající se hospodářských podmínek při rozlučování obcí.

44, 20. I. 1921; 1795. II.

doplňov. návrh k osnově zákona o úvěru 10,000.000 Kč ke tlumení nákaz zvířecích (zpr. t. 2179), týkající se potírání zaviječe pelyňkového.

72, 14. VII. 1921; 442. III.

Resoluce:

týkající se opatření Stál. výb. o úhradě cen mlýnských výrobků (zpr. t. 560), příl. A, C, D, Ch).

37, 18. XII. 1920; 1535. II.

k osnově zák. o zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t. 1500), týkající se statků církevních a nadačních.

64, 15. III. 1921; 2722. II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předsedy Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

6, 11. VI. 1920; 282. I.

o vládním prohlášení minist. předsedy J. Černého o prosincových bouřích.

32, 14. XII. 1920; 1305. II.

vysvětluje změnu v postupu klubu L při hlasování o ratifikaci Brněnské smlouvy.

13, 10. VII. 1920; 712. I.

námitka proti hlasování o resolučním návrhu dr. Czecha (při hlasování o prohlášení min. předs. J. Černého o událostech v Krompaších).

63, 11. III. 1921; 2620. II.

Interpelace:

naléhavá, v záležitosti národnostních nepokojů v Teplicích.

20, 11. XI. 1920; 297. II.

zodpověděna prohlášením min. předs. J. Černého.

20, 11. XI. 1920; 298. II.

naléhavá, o pokusu restaurace Habsburků v Maďarsku,

t. 1976. 67, 19. V. 1921; 107. III.

zodpověděna prohlášením min. zahraničí dr. Beneše.

66, 31. III. 1921; 30. III.

o nedodržování právních norem státními orgán pří zmatcích a násilnostech, vyvolaných t. zv. církví československou

t. 1775. 65, 16. III. 1921; 2765. II.

Dotazy:

o posměšném průvodu v Břeclavě.

81, 4. VIII. 1921; 1003. III.ISP (příhlásit)