Členové - Volební kraj Hlavní město Praha

JménoVolební kraj KlubVýbor(y)KomiseDelegace
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. Hlavní město Praha ANO VZ
prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. Hlavní město Praha STAN MIV, ÚPVSKÚČR
Ing. Roman Bělor Hlavní město Praha STAN VEZ, ZAV
Marek Benda Hlavní město Praha ODS MIV, ORGV, ZAV, ÚPVSKÚČR, SKBIS
Ing. Lubomír Brož Hlavní město Praha ANO VMZ, VVVKM
Mgr. Jana Černochová Hlavní město Praha ODS 
PharmDr. Petr Fifka Hlavní město Praha ODS VZ, VEZ, PVVK, SKVZ, SKHHSDMPU
Mgr. Jiří Kobza Hlavní město Praha SPD VŽP, ZAVSKÚZSI
Mgr. Ondřej Kolář Hlavní město Praha TOP09 VEZ, ÚPVSKÚČR, SKBIS, SKHHSDPSRE
Robert Králíček Hlavní město Praha ANO VSR, VBSKBIS, SKHH, SKNÚKIB, SKVZSDNATO
Mgr. Jan Lacina Hlavní město Praha STAN VVVKM, VMZSKNBÚSDPSRE
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D. Hlavní město Praha Piráti ÚPVSKBIS
Ing. Patrik Nacher Hlavní město Praha ANO HV, RV
Mgr. Hayato Okamura Hlavní město Praha KDU-ČSL ZAV, PVSKHHSDOBSE
Ing. Markéta Pekarová Adamová Hlavní město Praha TOP09 ORGV
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA Hlavní město Praha KDU-ČSL VZSKKPO, SKPKPS
PhDr. Olga Richterová, Ph.D. Hlavní město Praha Piráti ORGVSKVZ, SKNBÚ, SKÚZSI, SKPKPS
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Hlavní město Praha ODS VZ
Mgr. Milada Voborská Hlavní město Praha STAN VMZ, VSRSKCEÚ
Milan Wenzl Hlavní město Praha ANO KV
Mgr. Renáta Zajíčková Hlavní město Praha ODS PV, VZ, VVVKMSKPKPS, SKRRP, SKNBÚ
Michal Zuna Hlavní město Praha TOP09 VSR, VBSKFAÚ, SKGIBSSDSEI
PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. Hlavní město Praha ODS VB, VOSKNÚKIB, SKÚZSI, SKVZSDNATOISP (příhlásit)