Předpis 25/2017 Sb.

Citace25/2017 Sb.
NázevZákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
Částka8 (6. 2. 2017)
Účinnostod 1. 1. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
746 Vl.n.z. o sběru vybr.údajů pro účely monit. a říz. veř. fin.
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 8 pod číslem 25/2017 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích1
609/2020novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony2
251/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3
Vztahováno k
272/2017na základěVyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 
12/2023na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 


ISP (příhlásit)