Předpis 330/2010 Sb.

Citace330/2010 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů
Částka120 (30. 11. 2010)
Účinnostod 1. 1. 2011, zrušeno dnem 1. 1. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
97 Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 120 pod číslem 330/2010 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
180/2005novelizujeZákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 
Derogace pasivní
165/2012rušíZákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů1
Vztahuje se k
180/2005??Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 
180/2005??Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 
180/2005??Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 
180/2005??Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 
281/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
137/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 
Vztahováno k
402/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
165/2012??Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 
165/2012??Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 
301/2021??Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 6/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 


ISP (příhlásit)