Předpis 47/2013 Sb.

Citace47/2013 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
Částka22 (4. 3. 2013)
Účinnostod 1. 4. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
752 Novela z. o specifických zdravotních službách

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 47/2013 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
373/2011novelizujeZákon o specifických zdravotních službách 
Vztahuje se k
373/2011??Zákon o specifických zdravotních službách 
373/2011??Zákon o specifických zdravotních službách 
Vztahováno k
82/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
264/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona 
65/2017??Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
202/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
205/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)