Předpis 131/2002 Sb.

Citace131/2002 Sb.
NázevZákon o rozhodování některých kompetenčních sporů
Částka57 (15. 4. 2002)
Účinnostod 1. 1. 2003
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
1077 Vl. návrh zák. o řešení některých kompetenčních sporů
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 131/2002 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
3/1918rušíZákon o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů 
635/1920rušíNařízení vlády republiky Československé o organisaci zvláštního senátu zřízeného pro řešení kompetenčních konfliktů. 
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
Vztahováno k
99/1963??Občanský soudní řád 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
14/2004??Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. j) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů 
531/2005??Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2005, vyhlášený dne 20. prosince 2005, ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 6 a 7 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 253/2003 Sb., a ustanovení čl. VI části třetí zákona č. 253/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony 
446/2006??Sdělení Ústavního soudu ze dne 5. září 2006 o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, o atrahování působnosti senátů plénem 
185/2008??Sdělení Ústavního soudu ze dne 6. května 2008 o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, o atrahování působnosti senátů plénem 
171/2009??Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) 
202/2009??Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 9. června 2009 o atrahování působnosti senátů plénem 
200/2010??Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 1. června 2010 o atrahování působnosti 
342/2010??Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 30. listopadu 2010 č. j. Org. 49/10 o atrahování působnosti   
242/2011??Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 9. srpna 2011 č. Org. 40/11 o atrahování působnosti 
364/2012??Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 30. října 2012 č. Org. 49/12 o atrahování působnosti 
52/2014??Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 25. března 2014 č. Org. 24/14 o atrahování působnosti 
173/2024??Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 8/23 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 254 odst. 1 věty druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2020 


ISP (příhlásit)