Předpis 171/2009 Sb.

Citace171/2009 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Částka51 (18. 6. 2009)
Účinnostod 3. 7. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
1/1993??Ústava České republiky 
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
184/2006??Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) 


ISP (příhlásit)