Předpis 87/2021 Sb.

Citace87/2021 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
Částka35 (25. 2. 2021)
Účinnostod 1. 3. 2021

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
252/2013novelizujeVyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)