Předpis 82/2014 Sb.

Citace82/2014 Sb.
NázevVyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu
Částka33 (9. 5. 2014)
Účinnostod 1. 7. 2014

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
210/2023rušíVyhláška o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu 
Vztahuje se k
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
166/1999na základěZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Vztahováno k
210/2023??Vyhláška o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu 


ISP (příhlásit)