Předpis 210/2023 Sb.

Citace210/2023 Sb.
NázevVyhláška o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu
Částka100 (30. 6. 2023)
Účinnostod 1. 7. 2023

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
82/2014rušíVyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu 
Vztahuje se k
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
166/1999na základěZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
136/2004??Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
82/2014??Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu 


ISP (příhlásit)