Předpis 76/1988 Sb.

Citace76/1988 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o pěstitelském pálení ovoce
Částka15 (24. 5. 1988)
Účinnostod 1. 7. 1988, zrušeno dnem 1. 7. 1997

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
12/1964rušíVyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o pěstitelském pálení ovoce 
85/1965rušíVyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se mění vyhláška o pěstitelském pálení ovoce 
Derogace pasivní
61/1997rušíZákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu) 


ISP (příhlásit)