Předpis 63/1950 Sb.

Citace63/1950 Sb.
NázevZákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů
Částka29 (9. 6. 1950)
Účinnostod 9. 6. 1950, zrušeno dnem 1. 3. 2000
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
440 Vládní návrh zákona o úpravě hospodaření s tabákem, solí ...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
414/1919rušíZákon, jímž se zavádí monopol výbušných látek 
643/1919rušíZákon, jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu 
74/1920rušíZákon, jímž se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových tovarů 
326/1921rušíZákon, jímž se mění některá ustanovení zákonů o solním monopolu 
114/1927novelizujeZákon celní zákon 
86/1932rušíZákon, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem 
270/1937rušíZákon, jímž se upravuje státní monopol umělých sladidel 
30/1946novelizujeZákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů 
118/1948novelizujeZákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků 
279/1948novelizujeZákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském 
Derogace pasivní
88/1950novelizujeTrestní zákon správní1
303/1993novelizujeZákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících2
61/1997novelizujeZákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)3
356/1999rušíZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony4


ISP (příhlásit)