Předpis 76/1970 Sb.

Citace76/1970 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb., č. 92/1968 Sb. a č. 180/1968 Sb.
Částka22 (17. 7. 1970)
Účinnostod 1. 10. 1970, zrušeno dnem 1. 1. 1993

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
104/1964novelizujeVyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte 
Derogace pasivní
37/1993rušíZákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů 


ISP (příhlásit)