Předpis 76/1966 Sb.

Citace76/1966 Sb.
NázevVyhláška ministerstva financí o odpisování základních prostředků
Částka32 (19. 10. 1966)
Účinnostod 1. 1. 1967, zrušeno dnem 1. 1. 1981

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
119/1962novelizujeVyhláška ministerstva dopravy a spojů o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu 
Derogace pasivní
103/1970novelizujeVyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se doplňují a upravují přílohy k vyhláškám č. 73/1966 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci, a č. 76/1966 Sb., o oVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce 
97/1976novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, kterou se doplňuje a upravuje vyhláška č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků ve znění vyhlášky č. 103/1970 Sb. 
94/1980rušíVyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků 


ISP (příhlásit)