Předpis 66/2018 Sb.

Citace66/2018 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
Částka33 (20. 4. 2018)
Účinnostod 20. 4. 2018

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
503/2006novelizujeVyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 
Derogace pasivní
283/2021rušíZákon stavební zákon 
Vztahuje se k
183/2006na základěZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
503/2006??Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 
503/2006??Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 
Vztahováno k
283/2021??Zákon stavební zákon 


ISP (příhlásit)