Předpis 503/2006 Sb.

Citace503/2006 Sb.
NázevVyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Částka163 (28. 11. 2006)
Účinnostod 1. 1. 2007
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
63/2013novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 
66/2018novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. 
283/2021rušíZákon stavební zákon 
Vztahuje se k
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
100/2001??Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
162/2001??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
500/2004??Zákon správní řád 
183/2006na základěZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
499/2006??Vyhláška o dokumentaci staveb 
90/2016??Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 
Vztahováno k
63/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 
63/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 
66/2018??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. 
66/2018??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. 
183/2018??Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu 
283/2021??Zákon stavební zákon 


ISP (příhlásit)