Předpis 511/2005 Sb.

Citace511/2005 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění nařízení vlády č. 408/2003 Sb.
Částka177 (28. 12. 2005)
Účinnostod 28. 12. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
503/2000novelizujeNařízení vlády o Obchodním věstníku 
Derogace pasivní
351/2013novelizujeNařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob 
Vztahuje se k
513/1991na základěObchodní zákoník 


ISP (příhlásit)