Předpis 49/2008 Sb.

Citace49/2008 Sb.
NázevVyhláška o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
Částka15 (20. 2. 2008)
Účinnostod 1. 3. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
13/2013novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů 
Vztahuje se k
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
61/1988na základěZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
360/1992??Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
55/1996??Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 
447/2001??Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě 
499/2004??Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
298/2005??Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
361/2007??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
13/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů 
Vztahováno k
13/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů 
13/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů 
13/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů 


ISP (příhlásit)